Giới thiệu:Khi doanh nghiệp phát triển, bạn cần đào tạo nhân viên, cần hệ thống lại doanh nghiệp, cần người tư vấn, đánh giá nhân viên…khi đó bạn cần Training Manager cho doanh nghiệp của mình...

Đơn vị thiết kế : Công ty thiết kế website Giải Pháp Toàn Cầu
Nhân viên phụ trách : Quốc Đại
Website : http://www.trainingmanager.vn
Layout website
layout-trainning-manager