Giới thiệu: Công ty ASSA chuyên cung cấp các mặt hàng P.O.S.M phục vụ chương trình quảng cáo – khuyến mãi – nhận diện thương hiệu.

Chúng tôi đã phục vụ thành công rất nhiều dự án dựa trên nỗ lực tìm tòi và ý tưởng sáng tạo. Và để· tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi đã định nghĩa mục tiêu và phương châm làm việc của mình là: “ Cùng nhau phát triển”

Đơn vị thiết kế : Công ty thiết kế website Giải Pháp Toàn Cầu
Nhân viên phụ trách : Quốc Đại
Website : http://www.vatphamquangcao.com.vn
Layout website

layout-asian-star