Giới thiệu: Với tiêu chí thể hiện sự vượt trội, phá vỡ kỷ lục, poster đem đến một kết quả tổng quan sinh động hơn, dễ nhìn và nhìn rõ hơn. Thể hiện trên nền xanh chủ đạo kèm các biểu tượng cụ thể hoá giải thưởng mang lại cảm giác nhẹ nhàn cho người nhìn.

Khách hàng : Công ty Bảo Hiểm Cathay Life Việt Nam
Đơn vị thực hiện : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách : Ngọc Diễm

Sản phẩm:

poster-cong-ty-bao-hiem-cathay-life