Giới thiệu:Công ty TNHH TM-DV Bảy trí là đơn vị phân phối lốp xe hàng đầu, chuyên phân phối sỉ và lẻ mặt hàng lốp xe ôto. Bộ thiết kế nhận diện tài liệu văn phòng Bảy Trí Gia Lai: Bảng hiệu công ty, Bảng giá đại lý, Bao thư, Giấy tiêu đề, Name card, Phiếu thu, Thẻ nhân viên..

Khách hàng : Công ty TNHH TM-DV Bảy Trí
Đơn vị thực hiện : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách : Ngọc Diễm

Sản phẩm:

Bảng hiệu công ty Bảy Trí

Bao thư

Giấy tiêu đề Bảy Trí

Name card Bảy Trí

phieu-thu

the-nhan-vien