Khách hàng: : Công ty thời trang may mặt và xuất khẩu Catherine
Đơn vị thực hiện: : Công ty thiết kế nhận diện Mondial Solution - MondialBrand
Thiết kế phụ trách: : Julin Vo - hongxuyen@mondialsolution.com

Sản phẩm thiết kế:

logo-catherine

Thiết kế logo Công ty thời trang Catherine