Bước 1: Tải file đính kèm về, upload thư mục holiday_bells lên ngang cấp với thư mục root của website ( cùng cấp với file index.php, không upload vào thư mục template nhé)

Bước 2: Chèn code vào thẻ header

<link rel="stylesheet" href="/holiday_bells/bells.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="/holiday_bells/js/jquery.1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/holiday_bells/js/holiday_bells.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/holiday_bells/js/swfobject.min.js"></script>
<script type="text/javascript"> jQuery.noConflict(); </script>

Nếu vẫn không hoạt động thì dùng thư viện jQuery của google thay thế jQuery đính kèm nhé.

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

Bước 3: Chèn code vào nơi muốn hiển thị

//code Joomla, PHP
<?php include_once('holiday_bells/bells.php') ?>

Download:

http://www.mediafire.com/?ayv9ory3eh5krfp

Hướng dẫn chèn Banner noel nhạc nền vào website

Đăng nhập FaceBook để lại bình luận, chia sẻ đến bạn bè.