Hiểu rõ Redirection 301 và ứng dụng tốt là một kỹ năng cơ bản mà các Webmaster cần nắm bắt để ứng dụng tốt SEO không chỉ cho người dùng thường mà còn cho cả máy tìm kiếm.

Vấn đề thường gặp của Webmaster và giải pháp

Kịch bản ứng dụng Redirect 301

Bạn nâng cấp toàn bộ hay một phần Website. Đơn giản hơn là bạn chỉ di chuyển một vài file hay thư mục hoặc đổi tên đường dẫn bài viết.
Rủi ro

Máy tìm kiếm đánh chỉ số toàn bộ website của bạn trong đó có rất nhiều trang có thứ hạng PageRank tốt. Do bị di chuyển hay đổi tên các trang này, mà bạn sẽ mất phần lớn lưu lượng và khách hàng tìm đến các trang nói trên từ máy tìm kiếm, và kết cục là chỉ thấy dòng thông báo “Error 404 – File not found”

Giải pháp 1 : Tùy biến trang báo lỗi 404

Bạn tạo một trang báo lỗi riêng. Vấn đề sẽ được giải quyết như sau :

Bạn sẽ vấn mất thứ hạng trên máy tìm kiếm trong lần cập nhật tiếp theo bởi các trang cũ không còn tồn tại. Phải mất một thời gian để máy tìm kiếm đánh chỉ số lại các trang tại địa chỉ mới;

Người dùng cảm thấy không thoải mái khi phải dò tìm website của bạn để tìm được các trang đã bị thay đổi đường dẫn;
Ngoài ra, các trang mới phải mất nhiều thời gian mà chưa chắc lấy lại độ trung thực và duy nhất của thông tin đối với máy tìm kiếm. Và kết quả là các trang đi copy lại nội dung website của bạn rất có thể sẽ có thứ hạng cao các trang mới của bạn. Ngoài ra bạn cũng mất toàn bộ liên kết bên ngoài trỏ tới bài viết cũ.

Giải pháp 2 : Sử dụng Meta Refresh

Bạn có thể sử dụng Meta Refresh chèn giữ thẻ <head> trong mã nguồn HTML của một trang trắng nằm tại đường dẫn cũ. Thẻ Meta Refresh này sẽ cho phép chuyển hướng người dùng và bọ tìm kiếm tới trang mới. Ví dụ muốn chuyển bài viết từ địa chỉ cũ tới http://www.thietkewebtre.com/cong-ty-thiet-ke/

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL=http://www.thietkewebtre.com/cong-ty-thiet-ke/">
<TITLE>Page has moved</TITLE>
</HEAD>


Chú ý: Kỹ thuật này thường bị spammers lạm dụng để đánh lừa máy tìm kiếm. Vì vậy bạn nên tránh sử dụng kỹ thuật này, trừ phi trang của bạn nằm trong vùng mà bọ tìm kiếm kiếm bị chặn hoặc không tiếp cận để đánh chỉ số được.

Các spammer máy tìm kiếm thường tạo một trang tối ưu với rất nhiều từ khóa và cấu được gắn với sản phẩm và dịch vụ cần quảng bá nhưng thật ra thì không có giá trị nội dung thật sự. Sau đó trang này được đăng ký trên các máy tìm kiếm, nhưng khi người sử dụng nhắp chọn thì sẽ bị chuyển hướng tới trang khác, thường là không có gì liên quan tới chủ đề trang đang hiển thị.

Đây là một kỹ thuật đã trở nên khá thô sơ và dễ dàng bị các máy tìm kiếm phát hiện và áp dụng các hình thức phạt.
Đâu là giải pháp đúng ?

Trên đây chỉ là ví dụ về 2 giải pháp khá phổ biến, tùy thuộc vào ngôn ngữ, host bạn dùng hay phần mềm CMS chẳng hạn mà bạn có thể chọn lựa các giải pháp khác.

Tuy nhiên một trong những phương pháp hiệu quả nhất và được khuyến khích bởi các máy tìm kiếm trong đó có Google là sử dụng Redirection 301 thông qua .htaccess đối với các web site sử dụng máy chủ Apache (hãy kiểm tra xem máy chủ của bạn có hỗ trợ htaccess hay không tại bài viết sau phần kiểm tra htaccess trên máy chủ). Việc sử dụng htaccess không hề khó khăn và nó sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới thứ hạng các trang liên quan. Nếu như bạn phải thay đổi tên hay chuyển các trang, thay đổi đường dẫn URL, thì đây là giải pháp an toàn nhất : Sử dụng htaccess.

Giới thiệu htaccess và redirect 301

Tệp tin htaccess là gì ?

htaccess là một tệp tin cấu hình đặc biệt, htaccess cho phép bạn thay đổi cách hoạt động của máy chủ Apache ở tầng thư mục. Tệp tin htaccess gồm các dòng lệnh, có thể tùy biến theo người dùng, được đặt trong một thư mục nào đó, nó sẽ có tác dụng cho thư mục đó và tất cả các thư mục con. Một trong những ứng dụng phổ biến của htaccess là cho phép viết lại đường dẫn URL (rewrite URL).

Trở lại ứng dụng SEO của htaccess, khi một khách hay bọ tìm kiếm thăm một trang web, máy chủ sẽ kiểm tra tệp tin đặt biệt để tìm các tùy biến của webmaster, bao gồm cả các tùy biến bảo mật. Máy chủ sau đó sẽ thực thi các lệnh tìm thấy trong tệp tin htaccess thường gồm chuyển hướng redirection, bảo mật và báo lỗi.