html-css-logoNhiều trình duyệt cho người dung có nhiều lựa chọn, nhưng lại làm khó dân lập trình. Đôi khi layout bên trình duyệt này ok, mà trình duyệt khác lại lỗi. Lúc này chúng ta phải hack Css thôi

1.IE
.className
{
padding:10px\0/; IE9 + IE8
}@media all and (min-width:0) { .className { color:pink \0/; } } 
.className{padding:10px\9;}
.className{padding:10px\0;}
.className{*padding :10px ;}
hoặc
* + html .class{margin-left:20px;}
.className{_padding :10px ;}
hoặc
* html .logo{margin-left:10px;}

2.Firefox
html>body .className{margin-left:10px}
Hoặc
@-moz-document url-prefix() {
.className {{font-size: .6em;}}
html>body .className, x:-moz-any-link, x:default {background:red;}

3.Chrome
body:nth-of-type(1) .className{margin:20px;}
Hoặc:
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
.className{ margin:0 26px 0 0; }
}

4.Safari
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0)
{ .className { margin:10px; } }

5.Opera
@media all and (min-width:0px) {head~body .className {margin-left:10px;}}
/* version 9 và các version trước đó /*