web_linksNếu bạn là một lập trình viên ham mê tạo các extensions cho Joomla, đây sẽ là cuốn sách dành cho bạn. Nội dung dành cho phiên bản Joomla 1.5, cuốn sách giúp bạn tạo những đoạn code nhanh nhất có thể, và thêm vào các đặc tính giúp sản phầm của bạn thật chuyên nghiệp ! Mỗi một chương là một bước đi, từ việc tạo modules, các thành phần (components, và plugins…Người đọc cần có sẵn các kĩ năng về lập trình PHP cơ bản và những hiểu biết về hoạt động nói chung của Joomla! nhưng không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm về phát triển các extensions của Joomla.

Download:

Learning Joomla Extension Development.pdf - 3.37 MB

Joomla Viet component.pdf - 267.25 KB