Một số trang web cung cấp Tool thiết kế web online

1. Web 2.0 Badges – Tạo badges cho Web 2.02. Mycoolbutton – Tạo buttons web 2.03. Stripe Generator – tạo những Stripe cho web 2.0 chuyên nghiệp và ấn tượng


4. Ajax loading – web 2.0 loading gif generator.


5. Webscriptlab – Tạo những biểu tượng loading cho web 2.0 .Định dạng file gift …6. Roundedcornr – Tạo những RoundCorner online7. Web 2.0 logo creatr – Tạo logo cho web 2.08. http://creatr.cc/creatr/ – Tạo logo cho web 2.09. Web 2.0 Free Logo Generator: Tạo logo cho web 2.010. Web20generator – Tạo template cho web 2.011. Buttonator – Tạo buttons cho web 2.012. Web 2.0 Stylr – Tạo logo cho web 2.013. http://lab.rails2u.com/bgmaker/ – Tạo hình nền cho web 2.014.http://tools.dynamicdrive.com/gradient/ – Tạo Gadient trực tuyến

15.Stripedesigner – tạo web 2.0 stripe

Nguồn http://www.vn-seo.com/quang-ba-website-seo/tool-web-20/