compress-javascriptSự khác biệt giữa 'tối giản' khác với tối ưu. Thực ra thì có thể hiểu tối giản là 1 dạng tối ưu về kích thước.

VD bạn có 1 file JS cỡ 10KB, sau đó bạn làm cách nào đó để nó còn 8KB mà hoàn toàn giữ nguyên chức năng, thì việc làm đó gọi là tối giản. Tối ưu thông thường được hiểu theo nghĩa về hiệu suất, nghĩa là cùng với file JS đó, bạn thực hiện 1 phương pháp nào đó khiến cho nó chạy nhanh hơn 30%, ngốn CPU ít hơn 10% thì đó gọi là tối ưu.

Thông thường thì tối ưu không đồng nghĩa với tối giản. Nghĩa là có lúc bạn phải chấp nhận kích thước file lớn để cho nó chạy nhanh hơn (như kiểu xe máy với xe đạp). Nhưng đôi khi các biện pháp tối giản cũng có ý nghĩa về mặt tối ưu hiệu suất.

Công cụ tối giản JS thì có rất nhiều mình hay sử dụng của Google tool này dễ sử dụng nên mình giới thiệu.

Google Closure Compiler

Công cụ này tối giản tối ưu cho bạn kèm với nó là có nhiều lựa chọn lúc tùy chỉnh tối giản

Link Demo Online: Click me!