sitelinks search box

Để làm Sitelinks Search Box bao gồm các bước chung sau đây:

B1 .Cài đặt một công cụ tìm kiếm làm việc trên trang web của bạn.

Truy vấn từ các liên kết trang web Search Box hướng người dùng đến các trang kết quả tìm kiếm trên trang web của bạn, vì vậy bạn sẽ cần phải có chức năng của một công cụ tìm kiếm để kích hoạt tính năng này.

Không có công cụ tìm kiếm cho trang web của bạn? Bạn có thể thiết lập một với công cụ tìm kiếm Google Custom :

https://developers.google.com/custom-search/


Chú ý : Bổ sung của a @matts cotts nên xem video để làm bước 1:

B2 .Đặt đánh dấu schema.org vào trang chủ của bạn.

Đánh dấu này nên tham khảo các mẫu URL cho các truy vấn tìm kiếm trang web của bạn trong các mục tiêu tài sản của SearchAction .

Các mẫu URL phải trỏ đến cùng một tên miền mà máy chủ nội dung đang được tìm kiếm. Nó cũng phải bao gồm một tên biến trong dấu ngoặc kép đó là một giữ chỗ cho truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Ngoài ra, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các mẫu URL với giữ chỗ thay thế bằng một truy vấn thực sự mang lại một trang kết quả tìm kiếm có giá trị trên trang web của bạn.

Ví dụ dưới đây có 2 đoạn code tác dụng như nhau CHỌN 1 TRONG 2

Đoạn code 1

<scripttype="application/ld+json"> 
{
"@context":"http://schema.org",
"@type":"WebSite",
"url":"https://www.example.com/",
"potentialAction":{
"@type":"SearchAction",
"target":"https://www.example.com/search?q={search_term}",
"query-input":"required name=search_term"
}
}
</script>  

Đoạn code 2 - Ngoài ra bạn có thể dùng đoạn code 2 này,tuy nhiên lời khuyên là nên dùng đoạn code 1

<div itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite"> 
<
meta itemprop="url" content="https://www.example.com/"/>
<
form itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/SearchAction">
<
meta itemprop="target" content="https://www.example.com/search?q={search_term}"/>
<
input itemprop="query-input" type="text" name="search_term"required/>
<
input type="submit"/>
</
form></div

Chú ý :

- Đặt đánh dấu trên trang chủ của trang web của bạn

- Phải hỗ trợ UTF-8

- url : đường dẫn trang chủ của bạn

- target : Đây phải là một URL trỏ đến một địa chỉ trên cùng tên miền với nội dung đang được tìm kiếm. Nó cũng phải bao gồm một tên biến trong dấu ngoặc đó là một chỗ cho truy vấn tìm kiếm của người dùng. Máy chủ của bạn nên giả định và hỗ trợ UTF-8 giá trị cho các truy vấn tìm kiếm của người dùng.

=> chỉ cần thay web của bạn vào chỗ nào có :

https://www.example.com/

B3.Chờ Google cập nhật thuật toán tìm kiếm

Nguồn: thế giới seo